Zbrush Basic Face Sculpting 01 Hng Dn Sculpt Mt Ngi C Bn 3D Easy

https://www.youtube.com/watch?v=Ssqy5zNVMEQ

By 3D Easy

Zbrush Face Sculpting #1 – Đây là video mình vừa sculpt gÆ°Æ¡ng mặt realtime vừa giải thích cách chúng ta suy luận, phân tích nhÆ° thế nà o để giúp cho các bạn – đặt biệt là những bạn beginner có khái niệm cÆ¡ bản và góc nhìn bao quát quá trình nà y.
Phần #1 mình sẽ blocking và chỉnh sá»­a những khối lá»›n – cÆ¡ bản trên gÆ°Æ¡ng mặt nhÆ° trán, há»™p sọ, miệng, cằm…

Giao diện Zbrush của mình: https://bit.ly/2Ky0gUs
=================================
THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC ZBRUSH ONLINE
https://forms.gle/1EaNHrYiGZMSvXvb8
=================================
Support để channel ngà y cà ng phát triển và nhiều nội dung hơn:
â–ºPaypal: https://paypal.me/phunguyen0212
â–ºMomo: https://bit.ly/2RiUUAj
=================================
Follow mình trên:
â–ºEmail: 3d.easy.tutor@gmail.com
â–ºFacebook: https://www.facebook.com/3dEasytutor
â–ºInstagram: https://www.instagram.com/3deasytutor/
â–ºTwitter: https://twitter.com/3dEasyTutor
â–ºArtstation: https://www.artstation.com/phunguyen0212
=================================
Thảo luận và thắc mắc vấn đề gì liên quan tới 3D, các bạn có thể và o group nà y để đặt câu hỏi:
â–º3D Easy Community: https://bit.ly/3agWJEE
Mọi người sẽ giúp đỡ nhiệt tình!
=================================
MUSIC:
––––––––––––––––––––––––––––––
01. Atlantis by Scandinavianz https://soundcloud.com/scandinavianz
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/Nwh3cDjJ044
––––––––––––––––––––––––––––––
Forest by Vlad Gluschenko https://soundcloud.com/vgl9
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/forest-vlad-gluschenko
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/OMjF_LLOiC0
––––––––––––––––––––––––––––––
00:00 Intro
00:25 Mindset trước khi bắt đầu
04:12 Quá Trình Blocking
17:52 Chỉnh Sửa shape cơ bản

YOU CAN DO IT, IF YOU WANT!

#3D #3DEasy #Zbrush #3DEasyTutor #Artist